วิชาที่เปิดสอน/อัตราค่าสอน


 


รายละเอียด คณิต ศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคม ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ การบ้านทั่วไป
ป.1 – ป.6 (ภาคปกติ) 350 บ./ชม. 350 บ./ชม. 350 บ./ชม. 350 บ./ชม. 350
บ./ชม.
350
บ./ชม.
Grade 1-6 (EP,Inter) 350 บ./ชม. 350 บ./ชม. 350 บ./ชม. 350 บ./ชม. 350
บ./ชม.
350
บ./ชม.
ม.1 – ม.3 (ภาคปกติ) 350 บ./ชม. 350 บ./ชม. 350 บ./ชม. 350 บ./ชม. 350
บ./ชม.
Grade 7-9 (EP,Inter) 350 บ./ชม. 350 บ./ชม. 350 บ./ชม. 350 บ./ชม. 350
บ./ชม.
สอบเข้าม.1 350 บ./ชม. 350 บ./ชม. 350 บ./ชม. 350 บ./ชม. 350
บ./ชม.
สอบเข้าม.4 (เตรียมอุดม) 350 บ./ชม. 350 บ./ชม. 350 บ./ชม. 350 บ./ชม. 350
บ./ชม.
รายละเอียด ภาษาอังกฤษ ภาษา
ฝรั่งเศส
ภาษา       
สเปน
ม.ปลาย 400
บ./ชม.
พื้นฐานภาษาต่างประเทศที่ 3 สำหรับ ม.3 ขี้น ม.4 หรือผู้สนใจทั่วไป 350  
บ./ชม.
350
บ./ชม.
350  
บ./ชม.


  • อัตราดังกล่าวเป็นค่าเรียนต่อหนึ่งคน/ชั่วโมง
  • การเรียนแต่ละครั้งกำหนดครั้งละไม่ต่ำกว่า 2 ชั่วโมง
  • กรณีมีนักเรียนเพิ่มคิดค่าสอนเพิ่ม 100 บาท/จำนวนคนที่เพิ่ม เช่น เรียน 1 คนจ่าย 250 บาท เรียน 2 คนจ่ายรวมกันเท่ากับ 350 บาท
  • ทุกคอร์สเรียนติดต่อเบอร์ 086-389-6051 ยกเว้น คอร์สติวเข้าเตรียมอุดมฯ ติดต่อเบอร์ 081-864-2047 ค่ะ