คุณครูของเรา

Tutor for Kids ดำเนินการโดยคุณครูหมู(ครูใหญ่) พร้อมด้วยทีมคุณครูซึ่งเป็นเพื่อนๆตั้งแต่สมัยเรียนหนังสือโดยเราจะคัดเลือกเฉพาะ

คุณครูที่มีประสบการณ์ในการสอนและมีผลการเรียนที่อยู่ในระดับเกียรตินิยมอันดับสองขึ้นไปจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ มหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศเท่านั้น

โดยสามารถขอดูหลักฐานการศึกษาของคุณครูทุกท่านได้ก่อนเริ่มเรียน

ทั้งนี้เราไม่มีการเปิดรับสมัครคุณครูผู้สอนผ่านหน้าเวบไซต์

เพราะต้องการควบคุมคุณภาพคุณครูให้มากที่สุดทั้งในแง่ของความรู้ความสามารถ และพฤติกรรมการสอน ถ้าในกรณีที่คุณครูแต่ละท่านมีตารางการสอนเต็มเราขออภัยที่จะไม่เปิดรับนักเรียนเพิ่มเติมค่ะ

ประวัติคุณครู TUTORFORKIDs
 
คุณครูหมู


ครูใหญ่
พิมพา เวโรจนากรณ์ (ครูหมู)
การศึกษา

ปริญญาตรี
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เอกภาษาไทย โทภาษาอังกฤษ เกรดเฉลี่ย 3.68

(เกียรตินิยม อันดับ1เหรียญทอง)

*สอบเอนทรานซ์ได้คะแนนห่างจากลำดับที่ 1 ของประเทศสายศิลป์เพียง 3 คะแนน

มัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

แผนกภาษาอังกฤษ – ภาษาฝรั่งเศส เกรดเฉลี่ย 4.00

*สอบเข้าเรียนสายภาษาอังกฤษ – ภาษาฝรั่งเศสได้เป็นที่ 6

สอนพิเศษ
 

คุณครูกนก


ครูผู้ช่วย
กนก สุวรรณกาญจน์ (ครูกนก)
การศึกษา

ปริญญาโท
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เกรดเฉลี่ย 3.92

ปริญญาตรี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เกรดเฉลี่ย 3.47

(เกียรตินิยม อันดับ2)
มัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

แผนกคณิตศาสตร์- วิทยาศาสตร์ เกรดเฉลี่ย 3.82

สอนพิเศษ
 

คุณครูเฮ้ง


ครูผู้ช่วย
เกรียงยุทธ หวังจิตต์มั่น (ครูเฮ้ง)
การศึกษา

ปริญญาโท
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ไม่มีระบบเกรดเฉลี่ย)

ปริญญาตรี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เกรดเฉลี่ย 3.67

(เกียรตินิยม อันดับ1)
มัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล

แผนกคณิตศาสตร์- วิทยาศาสตร์ เกรดเฉลี่ย 3.64

สอนพิเศษ
 

คุณครูกิ่ง


ครูผู้ช่วย
มณีรัตน์ ลิขิตสายชล (ครูกิ่ง)
การศึกษา

ปริญญาโท
Universitat de València, Spain

Máster en TRADUCCIÓN CREATIVA Y HUMANÍSTICA

ปริญญาตรี
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เอกภาษาสเปน เกรดเฉลี่ย 3.75

(เกียรตินิยม อันดับ1)
มัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

แผนกภาษาอังกฤษ – ภาษาฝรั่งเศส เกรดเฉลี่ย 4.00

สอนพิเศษ
 

คุณครูแนน


ครูผู้ช่วย
วิชญา ประไพพักตร์ (ครูแนน)
การศึกษา

ปริญญาโท
Birmingham University, Birmingham, UK

MA. International Studies (Merit)

ปริญญาตรี
Ritsumeikan Asia Pacific University, Beppu, Japan

BA. Asia Pacific Studies (GPA 3.40)

มัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

แผนกภาษาอังกฤษ – ภาษาฝรั่งเศส เกรดเฉลี่ย 4.00

สอนพิเศษ