คุณครูของเรา

Tutor for Kids ดำเนินการโดยคุณครูหมู(ครูใหญ่) พร้อมด้วยทีมคุณครูซึ่งเป็นเพื่อนๆตั้งแต่สมัยเรียนหนังสือโดยเราจะคัดเลือกเฉพาะ

คุณครูที่มีประสบการณ์ในการสอนและมีผลการเรียนที่อยู่ในระดับเกียรตินิยมอันดับสองขึ้นไปจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ มหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศเท่านั้น

โดยสามารถขอดูหลักฐานการศึกษาของคุณครูทุกท่านได้ก่อนเริ่มเรียน

ทั้งนี้เราไม่มีการเปิดรับสมัครคุณครูผู้สอนผ่านหน้าเวบไซต์

เพราะต้องการควบคุมคุณภาพคุณครูให้มากที่สุดทั้งในแง่ของความรู้ความสามารถ และพฤติกรรมการสอน ถ้าในกรณีที่คุณครูแต่ละท่านมีตารางการสอนเต็มเราขออภัยที่จะไม่เปิดรับนักเรียนเพิ่มเติมค่ะ

ประวัติคุณครู TUTORFORKIDs
 
คุณครูหมู


ครูใหญ่
พิมพา เวโรจนากรณ์ (ครูหมู)
การศึกษา

ปริญญาตรี
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เอกภาษาไทย โทภาษาอังกฤษ เกรดเฉลี่ย 3.68

(เกียรตินิยม อันดับ1เหรียญทอง)

*สอบเอนทรานซ์ได้คะแนนห่างจากลำดับที่ 1 ของประเทศสายศิลป์เพียง 3 คะแนน

มัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

แผนกภาษาอังกฤษ – ภาษาฝรั่งเศส เกรดเฉลี่ย 4.00

*สอบเข้าเรียนสายภาษาอังกฤษ – ภาษาฝรั่งเศสได้เป็นที่ 6

สอนพิเศษ
 

คุณครูกนก


ครูผู้ช่วย
กนก สุวรรณกาญจน์ (ครูกนก)
การศึกษา

ปริญญาโท
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เกรดเฉลี่ย 3.92

ปริญญาตรี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เกรดเฉลี่ย 3.47

(เกียรตินิยม อันดับ2)
มัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

แผนกคณิตศาสตร์- วิทยาศาสตร์ เกรดเฉลี่ย 3.82

สอนพิเศษ
 

คุณครูเฮ้ง


ครูผู้ช่วย
เกรียงยุทธ หวังจิตต์มั่น (ครูเฮ้ง)
การศึกษา

ปริญญาโท
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ไม่มีระบบเกรดเฉลี่ย)

ปริญญาตรี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เกรดเฉลี่ย 3.67

(เกียรตินิยม อันดับ1)
มัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล

แผนกคณิตศาสตร์- วิทยาศาสตร์ เกรดเฉลี่ย 3.64

สอนพิเศษ
 

คุณครูกิ่ง


ครูผู้ช่วย
มณีรัตน์ ลิขิตสายชล (ครูกิ่ง)
การศึกษา

ปริญญาโท
Universitat de València, Spain

Máster en TRADUCCIÓN CREATIVA Y HUMANÍSTICA

ปริญญาตรี
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เอกภาษาสเปน เกรดเฉลี่ย 3.75

(เกียรตินิยม อันดับ1)
มัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

แผนกภาษาอังกฤษ – ภาษาฝรั่งเศส เกรดเฉลี่ย 4.00

สอนพิเศษ