สมัครเรียนพิเศษ

การสมัครเรียนมีขั้นตอนดังนี้

  1. โทรแจ้งรายละเอียดวิชาที่ต้องการเรียน ระดับชั้น จำนวนของน้อง วันที่ต้องการเรียน และสถานที่ที่ต้องการให้ไปสอนแก่ทางสถาบันที่เบอร์ 081-864-2047 (ครูหมู)
  2.  

  3. ทางสถาบันจะแจ้งชื่อครูผู้สอน และนัดหมายการเริ่มเรียน หรือขอพบเพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติม
  4.  

  5. การจ่ายเงินจะจ่ายทุกครั้งที่ทำการสอนเสร็จตามจำนวนชั่วโมงที่สอนในวันนั้นๆ โดยจ่ายเป็นเงินสดแก่ผู้สอน และทางสถาบันจะออกใบเสร็จรับเงินให้
  6.  

  7. ในกรณีที่ต้องการเลื่อนวันหรือเวลาเรียน ทางสถาบันขอความกรุณาแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
  8.  

ติดต่อเรา

ครูหมู พิมพา เวโรจนากรณ์
โทร:  081-864-2047
อีเมล์: tutorforkids@hotmail.com